In het magazine van Terebinth (uitgave 2020-2) staat een mooi artikel geplaatst over de begraafplaats.

Onze begraafplaats Hof van Obergum

Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. Terebinth verzorgt informatieve bijeenkomsten en/of excursies.

 

De begraafplaats Obergum is in 1858 gesticht als algemene begraafplaats: door de kerkvoogdij van de hervormde gemeente Obergum c.a.. Het is daarom een bijzondere algemene begraafplaats. De kerkvoogdij is steeds verantwoordelijk geweest voor het beheer en de exploitatie. Door fusies tussen kerken is de protestantse gemeente Winsum-Halfambt de huidige eigenaar.

Vanaf het begin van de jaren 1980 raakte de begraafplaats in verval en zijn slechts bij hoge uitzondering graven uitgegeven. Vanaf 2012 heeft een groep vrijwilligers er voor gezorgd dat de begraafplaats er weer prima uitziet en de gravenadministratie op orde is. Daardoor kan er vanaf 1 januari 2016 weer worden begraven. Daarvoor is ruimte.

Heringebruikneming Obergumer begraafplaats

Sinds 2012 is een enthousiaste groep van vrijwilligers in de weer om de begraafplaats van Obergum weer op orde te krijgen.
De begraafplaats werd gedurende een langere periode nauwelijks onderhouden en lag er op een gegeven moment verloederd bij. Genoemde vrijwilligers brachten hier een keer in. Veel tijd ging zitten in het weg werken van achterstallig onderhoud, de paden werden aangepakt en voorzien van nieuwe schelpen, tussen de graven werd nieuw grind opgebracht, hier en daar werd de drainage verbeterd. Er is zelfs een nieuw baarhuisje gebouwd!

Lijkhuisje      Opening Lijkhuisje

Ook werd veel opslag verwijderd en er wordt weer op geregelde tijden gemaaid, geharkt, geschoffeld en gesnoeid. De situatie is zo zeer verbeterd dat sedert november 2016 er weer graven worden uitgegeven.

5 borden op de begraafplaats Obergum

De begraafplaats is opgedeeld in een aantal vakken; in twee van deze vakken zijn in het verleden honderden arme mensen begraven zonder gedenkteken. We hebben hen uit de anonimiteit willen halen; hun namen zijn inmiddels vermeld op een aantal informatieborden. In september 2017 zijn 5 borden geplaatst: een informatiebord bij de ingang en 4 borden met 1110 namen op 3 vakken van de begraafplaats. Onder het bericht staan de foto’s van de borden.

GBfoto87      GBfoto88

GBfoto89
      GBfoto92

Bent u op zoek naar iemand die hier begraven ligt? Klik hier

Bekijk het reglement

De begraafplaats ligt aan de Ranumerweg te Winsum (Gn)

Beheer en exploitatie

Het beheer en de exploitatie van de begraafplaats is gedelegeerd aan een commissie van 7 personen. Deze commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud, het uitgeven van graven, de administratie van graven en het geven van informatie aan wie daarom vragen.

Contact opnemen

Kunnen we iets voor u doen ? Stuur ons dan gerust een mail. Wij beantwoorden uw vragen graag. Wilt u liever advies in een persoonlijk gesprek ? Bel dan een van de contactpersonen van de begraafplaats.

E-mail: begraafplaatsObergum@pgwh.nl

Contactpersonen:

L. van der Molen 0595-44 40 18

Onderstaande tarieven gelden voor het jaar 2024. Elk kalenderjaar worden ze opnieuw vastgesteld.

  Enkel graf volwassenen Dubbel graf volwassenen * Graf kind < 12 jaar Graf voor een urn Urn in een bestaand graf
Termijn 30 jaar 30 jaar 30 jaar 30 jaar 30 jaar
Grafrecht 1370 2742 1122 1122 € 436
Opstalrecht grafsteen 375 375 375 375
Administratie 121 121 121 121 121
Kosten totaal € 1866 € 3238 € 1618 € 1618 € 557
Opstalrecht kelder 500 500 500 € 500
*In de gemeente Winsum geldt de bepaling dat in een graf slechts 1 persoon mag worden begraven.

Hieronder staan de tarieven voor het verlengen van rechten na 30 jaar.

  Enkel graf volwassenen Dubbel graf volwassenen Graf kind < 12 jaar Graf voor een urn Urn in een bestaand graf
Termijn verlengen 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar
Grafrecht € 550 € 1100 € 385 € 385 € 110
Opstalrecht grafsteen € 110 € 110 € 110 € 110
Administratie € 110 € 110 € 110 € 110 € 110
Kosten totaal € 770 € 1320 € 605 € 605 € 220
Opstalrecht kelder € 165 € 165 € 165 € 165

Het is mogelijk een graf te reserveren terwijl er nog geen sprake is van overlijden. In dat geval gelden de volgende bepalingen.

  Betalen Begin van de termijn van 30 jaar
Voor een enkel graf In een keer het hele bedrag of 50% op het moment van reserveren en 50% bij overlijden Bij overlijden
Voor een dubbel graf In een keer het hele bedrag of 50% op het moment van reserveren en 50% als de eerste persoon overlijdt. Als de eerste persoon overlijdt

Het delven en weer dichtmaken van een graf wordt gedaan door een grafdelver. Voor de begraafplaats Obergum is dat het bedrijf A. Nooren te Garnwerd. De huurder van het graf betaalt de kosten van het delven en weer dichtmaken van een graf rechtstreeks aan het bedrijf A. Nooren, dat daarvoor een nota stuurt (rond de 400euro).