Deze begraafplaats is in 1887 aangelegd door de diaconie van de Hervormde Gemeente. Alle ingezetenen van Saaxumhuizen hadden destijds bij hun overlijden recht op een gratis graf en iedere behuizing kreeg daarvoor een strook met 10 graven toegewezen. De toenmalige indeling is nu nog duidelijk te zien wanneer u over de begraafplaats loopt.

Adres

Nienhuisweg te Saaxumhuizen

Contact opnemen

Voor al uw vragen kunt u een bericht sturen naar onderstaand adres maar uiteraard staan wij u ook graag in een persoonlijk gesprek te woord.

Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt
p/a Hoofdstraat W 36
9951 AC Winsum
Mail: info@pgwh.nl
Telefoonnummer: 06-57834051 (Centraal aanspreekpunt)

Beheer

Roelf Bouwman
Telefoon: 06-33039696

Klaas Riemersma
Telefoon: 06-54922712

Reglement

Voor het inzien van het reglement: Klik hier

Prijslijst

Omschrijving Prijs Opmerking
Grafrecht: voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden gedurende een periode van 30 jaar wordt geheven:
a. in een particulier graf € 1450,00
Grafrecht: voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen/urnen gedurende een periode van 30 jaar wordt geheven:
a. in een particulier urnengraf: € 1450,00
b. in een particuliere urnen nis (inclusief sluitplaat): € 1450,00
Voor het begraven van een overledene wordt geheven: € 575,00
Voor het verstrooien van as wordt geheven: € 75,00
Voor het bijzetten van asbussen en urnen wordt geheven:
a. in een particulier graf of urnengraf € 350,00
Opstalrecht: voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van blijvende grafbedekkingen wordt geheven:
a. voor het stichten van blijvende grafbedekking (monument of gedenkteken) € 350,00
b. voor het stichten van een grafkelder € 500,00
Voor het verlengen van de bestaande grafrechten met een periode van 10 jaar wordt geheven:
a. voor een particulier (urnen) graf € 500,00
b. oor een particuliere urnen nis € 250,00
Voor het inschrijven van particuliere graven en urnen nissen in een daartoe bestemd register wordt geheven: € 100,00
voor het overschrijven of verlengen van verleende rechten in een daartoe bestemd register wordt geheven: € 40,00